"Leczenie jest przywracaniem do równowagi
zaburzonych żywiołów (…) w żywym ludzkim ciele."
– Leonardo da Vinci

Agata Bieńkowska

terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej

Agata Bieńkowska profilowe

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Warszawie. Ukończyła kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z ustawodawstwem rodzinnym i pedagogika przedszkolno-wczesnoszkolna.
Ukończyła kurs prowadzony w programie studiów podyplomowych i uzyskała Certyfikat Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej.
Zdobywała doświadczenie w pracy z dziećmi jako opiekun na półkoloniach, następnie nauczyciel w przedszkolu i opiekun dziecka niepełnosprawnego.
Pracowała w klubie piłkarskim Legia Warszawa jako asystent trenera, współprowadząc treningi piłkarskie dla najmłodszych w ogólnopolskim projekcie „Legia Soccer Schools”.
Praktykę zdobywała w państwowym domu dziecka, fundacji pomagającej dzieciom niepełnosprawnym oraz ośrodku mowy i ruchu.
Interesuje ja funkcjonowanie mózgu pod kątem biologicznych podstaw zaburzeń zachowania i dysfunkcji. Wierzy w elastyczność mózgu dziecięcego i to że terapeutycznie można na niego wpłynąć najbardziej właśnie w tym okresie.
Pracując z dzieckiem na sali ważna jest dla niej konsekwencja i osiągane efekty w postaci poprawy funkcjonowania dziecka w świecie. Podstawą jej pracy jest zbudowanie relacji z dzieckiem i dobry kontakt.
Cały czas poszerza swoją wiedzę biorąc udział w kursach i szkoleniach:
• Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem, 11.2019
• Terapia ręki I i II stopnia, 05.2020
• MNRI Neurotactile Integration, 06.2020

       · Trening umiejętności społecznych, 09.2020
       · MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz.1, 11.2020
       · MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz.2, 12.2020