"Leczenie jest przywracaniem do równowagi
zaburzonych żywiołów (…) w żywym ludzkim ciele."
– Leonardo da Vinci

Barbara Wolanin

terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej

Barbara Wolanin profilowe

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, jednak dość szybko odkryła w sobie zamiłowanie do pracy z dziećmi i zapragnęła kształcić się w tym kierunku.
Ukończyła Szkołę Policealną Cosinus i uzyskała kwalifikacje opiekunki dziecięcej.
W międzyczasie skończyła kurs dla opiekunów dzieci do lat 3 i rozpoczęłam pracę w żłobku. Pracując w żłobku rozpoczęła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie, kierunek Integracja Sensoryczna. Uzyskane kwalifikacje diagnosty i terapeuty integracji sensorycznej pozwoliły jej na prowadzenie w żłobku autorskiego projektu dotyczącego badań przesiewowych pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci do lat 3.
Posiada również kwalifikacje do prowadzenia terapii ręki oraz diagnozy i terapii wzroku.
Terapię z dziećmi zawsze zaczyna od zbudowania relacji, która jest niezbędna do osiągniecia założonych wcześniej celów.
W Centrum Rehabilitacji „Pod Dębami” p. Barbara Wolanin prowadzi:
• Diagnozę, w wyniku której powstaje szczegółowy dokument opisujący procesy integracji sensorycznej u dziecka oraz plan pracy z dzieckiem (zalecenia do terapii i/lub pracy w domu). Diagnoza obejmuje 4 spotkania (1-sze spotkanie z rodzicem, 2-gie i 3-cie spotkanie z dzieckiem, 4-te spotkanie -omówienie diagnozy)
• Terapię SI – spotkania terapeutyczne z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia integracji sensorycznej lub inne dysfunkcje w rozwoju poznawczym i motorycznym oraz rozwojowym