"Leczenie jest przywracaniem do równowagi
zaburzonych żywiołów (…) w żywym ludzkim ciele."
– Leonardo da Vinci

Magdalena Warot

terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej

Magdalena Warot 0

Magdalena Warot

mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

Dyplomowany Terapeuta Integracji Sensorycznej w zakresie diagnozy i terapii dzieci

W 2004 roku ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej. Od 2003 roku pracuje jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. interesuje się psychologią rozwoju dziecka oraz psychologią relacji międzyludzkich.

Rozwija swoje zainteresowania problematyką problemów w rozwoju i funkcjonowaniu dzieci, to skłoniło ją do podjęcia studiów podyplomowych na kierunku: Diagnoza i terapia integracji sensorycznej.

Studia ukończyła w 2024 roku z wynikiem – bardzo dobry.

 Ukończyła też dodatkowo wiele szkoleń z zakresu:

 „Próby kliniczne w aspekcie fizjoterapeutycznym”,

– „ Narzędzia diagnostyczne procesów integracji sensorycznej – Testy Południowo-Kalifornijskie w ocenie jakościowej”, 

 „Diagnoza procesów integracji sensorycznej”  

– „Plastyka sensoryczna jako nowoczesna metoda pracy z dzieckiem”.

 „Zaburzenia sensoryczne u niemowląt i dzieci poniżej 4 roku życia- wskazówki do diagnozy i terapii”

W Centrum Rehabilitacji „Pod Dębami” wykonuje Diagnozy i prowadzi Terapie Integracji Sensorycznej.