"Leczenie jest przywracaniem do równowagi
zaburzonych żywiołów (…) w żywym ludzkim ciele."
– Leonardo da Vinci

Magnetoterapia

Pole magnetyczne

Pole magnetyczne małej częstotliwości – jest jedną z metod leczenia fizykalnego, które ma działanie głęboko przekrwienie i odżywcze. Oddziaływując na organizm ludzki na poziomie komórkowym stymuluje i usprawnia reakcje chemiczne w nim zachodzące.

Pole magnetyczne – Charakterystyczne dla pola magnetycznego jest to, że przenika ono przez wszystkie struktury ustroju. Oddziaływanie zewnętrznego pola magnetycznego zmienia energetyczny stan tkanek, co ma wpływ na funkcje biologiczne organizmu. Pod wpływem pola magnetycznego, w tkankach są indukowane prądy elektryczne, które mogą wpływać na istniejące substancje powodując ich odkształcania. Do substancji takich należy np. kolagen, keratyna i inne związki białkowe. Działanie to ma korzystny wpływ na proces tworzenia kostniny. Pole magnetyczne wpływa także na potencjał błon komórkowych, za tym samym powoduje wzmożoną wymianę jonów i stymuluje reakcje chemiczne. Pole te usprawniają krążenie obwodowe krwi, tym samym lepsze odżywienie struktur organizmu.

 

Efekty biologiczne oddziaływania pola magnetycznego:

– działanie przeciwbólowe

– działanie przeciwzapalne

– mobilizacja mikrokrążenia

– działanie przeciwobrzękowe

– wpływa na wolne rodniki tlenowe

– działanie immunostymulacyjne

– przyspiesza proces wzrostu kostnego

– przyspiesza proces regeneracji tkanek miękkich

– zwiększa wychwytywanie tlenu przez tkanki

 

Przeciwwskazania:

– cukrzyca młodocianych

– ciąża

– choroba nowotworowa

– ciężkie choroby serca i układu krążenia

– gruźlica

– padaczka

– nadczynność tarczycy

– choroby przewodu pokarmowego z zagrożeniem krwawienia

– ostre choroby infekcyjne

– wszczepiony rozrusznik serca